Rekenkundig model

Model WarmtekrachtkoppelingOm goed op de elektriciteitsvraag uit de markt in te kunnen springen heeft Dynamic Energy een rekenmodel ontwikkeld waarmee een duidelijk overzicht wordt gecreëerd van de diverse energiestromen, vermogens en kostprijzen binnen de warmtekrachtkoppeling.

Afhankelijk van diverse omgevingscondities als bijvoorbeeld druk, temperatuur, elektriciteits- en stoomafname door het industriepark en marktprijzen genereert het rekenkundig model een advies over de inzet van elektriciteit op de APX-markt. Dit kan zowel inkoop als verkoop van elektriciteit zijn.

Het model wordt op maat gemaakt voor iedere specifieke installatie. Belangrijke regelingen als bijvoorbeeld stoominjectie voor het terugdringen van de NOx-uitstoot worden meegenomen in het model. Verder wordt gebruik gemaakt van recente meetdata van de installatie, zodat altijd een grote nauwkeurigheid behaald kan worden.

Het rekenmodel wordt uitgevoerd in Microsoft Excel, zodat het op ieder systeem makkelijk geïmplementeerd kan worden.

24-uurs simulatie

Het rekenmodel is op diverse manieren te bedienen. Voor één specifieke situatie kan het model middels schuifbalken en vaste invoervelden bedient worden. De uitvoer van het model geldt dan op de specifieke situatie zoals deze ingevoerd is.

Daarnaast kan het model een simulatie maken van een 24-uurs situatie. Middels een invoertabel kunnen diverse in overleg bepaalde parameters voor 24 uur bepaald worden en ingevoerd worden. Het model wordt vervolgens doorgerekend aan de hand van de ingevoerde waarden en geeft per uur de diverse vermogens, restcapaciteiten en kostprijzen weer. Daarnaast kan het model op basis van deze uitkomsten een advies geven voor inzet op de APX-markt.

Uiteraard kan in overleg nog veel meer gegevens uit het model gehaald worden, zoals bijvoorbeeld rendementen van de diverse instalatieonderdelen.

Onderhoud

Omdat het model gebaseerd is op recente meetgegevens, en de installatie door slijtage, vervuiling of onderhoud na verloop van tijd anders gaat presteren is een onderhoudsservice op het model ook mogelijk. Dynamic Energy zorgt dat voor het bijwerken van de database met meetgegevens en kan eventueel veranderingen aanbrengen wanneer dit gewenst wordt.

Systeemvereisten

De systeemvereisten voor het rekenmodel zijn:
- Pentium II of later;
- 32 MB RAM of meer;
- 20 MB vrije ruimte op de HD;
- Windows 2000, Windows XP;
- Microsoft Excel 2000 of hoger.
- Minimale beeldschermresolutie: 1024x768