Over Dynamic Energy

Tijdens een stageopdracht op een Warmtekracht Centrale (WKC) is het idee geboren om een rekenmodel te ontwikkelen waarmee WKC's hun energiestromen beter in kaart kunnen brengen en hun productie beter kunnen afstemmen op de vraag vanuit de markt.

Marc Janssen en Pascal Pasman zijn beide afgestudeerd voor de opleiding Werktuigbouwkunde, richting Energietechniek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en hebben na hun opleiding dit rekenmodel verder ontwikkeld en de functionaliteit en toepasbaarheid verder verbeterd.

Dynamic Energy richt zich met name op de energieproducerende bedrijven, en in het bijzonder de industriële warmtekrachtkoppeling (WKK).